preloder
مصرف آنتی بیوتیک ها
استفاده از آنتی بیوتیک در ابتدای زندگی نوزاد اثرات نا مناسبی بر رشد میکروبیوتای روده دارد. استفاده از آنتی بیوتیک ها در نوزادان ترکیب میکروبیوتای روده را به سمت افزایش فراوانی باکتری های بد و کمبود باکتری های خوب کاهش می دهد و تنوع کلی میکروبیوتای نوزاد را کاهش می دهد و باعث افزایش باکتری مقاوم در برابر آنتی بیوتیک می شوند که دارو درمانی بیماریهای عفونی را دچار مشکل می­کنند. همچنین بر اساس برخی مطالعات اپیدمیولوژیک، استفاده از آنتی بیوتیک ها در اوایل زندگی باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری های آلرژی مانند آسم، بیماری های آتوپیک، اگزما و دیابت نوع 1 می شود. به نظر می رسد تغییرات در تنوع میکروبیوتای روده در ایجاد  اسهال مرتبط با آنتی بیوتیک نقش اول را ایفا کند.  قطع اسهال همزمان با قطع آنتی بیوتیک اتفاق می افتد، و این اولین شواهد مستقلی بود که نشان داد ایجاد تغییرات در ساختار اجتماعی باکتری های دستگاه گوارش باعث افزایش احتمال اسهال ناشی از آنتی بیوتیک گردید. فراوانی این نوع اسهال در بين آنتی بيوتيک هاي مختلف متفاوت است، اما تا 25٪ از بيمارانی که يک آنتي بيوتيک خاصی را دريافت مي کنند تحت تأثير این بیماری قرار می­گيرند.
فارسی