preloder
آلرژی
نوع رشد باکتری­های روده و ایجاد میکروبیوتای روده در دوران کودکی با تکامل سیستم ایمنی نوزادان مرتبط است. در حقیقت، تغییر در رشد میکروبیوتای روده می­تواند عامل شروع کننده بیماری های خود ایمنی یا آلرژیک باشد. اگزمای آتوپیک / درماتیت نشان دهنده التهاب پوست است و نتیجه یک فرآیند مارس آتوپیک است که یک عامل خطر قوی برای توسعه سایر بیماری های آلرژیک است. برخی مطالعات نشان داده اند که نوزادان مبتلا به درماتیت آتوپیک دارای سطح پایین تنوع باکتریایی در ابتدای نوزادی و همچنین کاهش میزان فراوانی باکتری های خوب و افزایش فراوانی باکتری های بد است.
فارسی