کپسول سابولار

موارد مصرف :
  • 1 - اسهال حاد عفونی
  • 2 - اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک
  • 3 - اسهال حاد مسافرتی
  • 3 - عفونت ناشی از باکتری H-piroly
دوز : 109×5 سلول فعال لیوفیلیزه مخمر
شرایط نگهداری : زیر 25 درجه سانتیگراد
بسته بندی : 30 عدد کپسول