کپسول رگفلور

موارد مصرف :
  • 1 - سندروم روده تحریک پذیر
دوز : 108×8 سلول فعال لیوفیلیزه
شرایط نگهداری : زیر 25 درجه سانتیگراد
بسته بندی : 30 عدد کپسول