قطره رامنوفلور

موارد مصرف :
  • 1 - اسهال حاد عفونی
  • 2 - اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک
سن مصرف : از بدو تولد تا 2 سالگی
دوز : 1010×5 سلول فعال لیوفیلیزه
شرایط نگهداری : در یخچال (دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد)
بسته بندی : قطره 5 میلی لیتری