تحقیق و توسعه

دانش فنی این طرح بواسطه مطالعات و تجربیات کاربردی چند ساله تیم تحقیقاتی شرکت فرادارو در زمینه تولید داروهای بیولوژیک و صنعت داروسازی بدست آمده است. آغاز فعالیت شرکت با مطالعات میدانی و به راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی بوده است که شامل تهیه بانک سلولی مناسب و بررسی عملکرد و ایجاد روشهای مناسب در رشد سلول های پروبیوتیک و محیط کشت صنعتی است. سلولهای پروبیوتیک بررسی دقیق می­شوند، از جمله انتخاب نوع میکروارگانیسم، محل جداسازی، شناسایی و انتخاب سوشهای باکتریایی تجاری سازی شده. همچنین روشهای شناسایی فنوتیپی و ژنوتیپی و بررسی خواص پروبیوتیکی در بدن انسان بصورت دقیق صورت میگیرد. ما برآنیم با بهبود این روش­ها محصولات پروبیوتیک با کیفیت بالاتری تولید شود. روش تولید محصولات پروبیوتیک شرکت فرا دارو دارای خواص زیر می­ باشد: – ایجاد کلكسیونهای بهتر و کاملتر باکتریها با رویكرد بومی سازی و استفاده از باکتریهایی که با جمعیت ایرانی سازگاری بهتری دارند. – استفاده از باکتری هایی که در تناسب بهتری با هدف مورد نظر دارند. – بكارگیری روشهای کنترل کیفیت بهتر و موثرتر. – اصلاح روشهای تخمیر باکتری. – بكارگیری روش های جدید فرمولاسیون برای افزایش پایداری باکتری ها در مقابل اسید معده و رطوبت و افزایش پایداری قفسه ای محصول.