بازاریابی

امروزه، نه تنها علوم مربوط به پروبیوتیک­ ها از گستردگی و پیشرفت قابل توجه برخوردار است، که فرآورده های غذایی و دارویی از این دست برای مصرف عموم در دسترس قرار دارد. فرآورده های غذایی پروبیوتیک بیش از 60 درصد بازار فرآورده های فراسودمند را شامل میشوند. با توجه به اهمیت جهانی پروبیوتیک ها و در راستای چشم انداز ایران 1404 ، صنعت داروسازی و غذایی در زمینه پروبیوتیکها در تمامی جنبه های پیش از تولید فرآورده ، تولید فرآورده تا مصرف و پس از تولید فرآورده فعالیت جدی داشته و با بخشهای مربوط داخلی و بین المللی به تعامل می­پردازد .استفاده و بهره برداری طولانی مدت از پروبیوتیک ها به عنوان ماده غذایی در بهبود و افزایش نرخ رشد سلامت افراد یک کشور ارتباط مستقیم دارد. این اثرات با عوامل مختلفی از جمله شواهد بالینی و علمی به اثبات رسیده است. استراتژی های بازاریابی موثر و مهم تر از همه، تولید یک محصول با کیفیت که انتظارات مصرف کنندگان را برآورده سازد، از اهداف اصلی شرکت فرا دارو می­باشد. تحقیقات نشان داده است که از میان ترکیبات و غذاهای سودمند، مصرف پروبیوتیک ها از رشد فزاینده ای برخوردار هستند و به همین دلیل مطالعات بسیاری به منظور توسعه ی محصولات لبنی و دارویی در حوزه ی محصولاتی که به ارگانیسم هایی مانند پروبیوتیک لاکتوباسیلوس و گونه های بیفیدوباکتوریوم ها مربوط است، در حال انجام هستند. همچنین تحقیقاتی که راجع به بازار این محصولات در کشورهای مختلف صورت گرفته، حاکی از رشد سریع مصرف این محصولات می دهد.